Odoo All-in-One Software Demonstration

Kênh chung / Odoo Days

17 lượt xem
0 Thích
0 0
Khám phá giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp tất cả trong một phù hợp với mọi quy mô kinh doanh và nghiệp vụ.

Tìm hiểu thêm tại https://odoo.com

Chia sẻ trên mạng xã hội

Chia sẻ liên kết

Sử dụng đường dẫn cố định để chia sẻ trên mạng xã hội

Chia sẻ với bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi bài này video bằng email!

Discover the all-in-one business management software solution that fits any business size and use case.

Learn more at https://odoo.com

Xem

  • 17 Tổng lượt xem
  • 17 Lượt xem

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Yêu thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Số lượng chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+