Odoo CRM

CMS

Kênh chung / Bài đăng nổi bật

14 lượt xem
0 Thích
0 0
Khám phá bán hàng CRM mà mọi người đều yêu thích https://www.odoo.com/page/crm

Chia sẻ trên mạng xã hội

Chia sẻ liên kết

Sử dụng đường dẫn cố định để chia sẻ trên mạng xã hội

Chia sẻ với bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi bài này video bằng email!

Discover the CRM sales people love https://www.odoo.com/page/crm

Xem

  • 14 Tổng lượt xem
  • 14 Lượt xem

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Yêu thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Số lượng chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+