Odoo Inventory

Kênh chung / Bài đăng nổi bật

20 lượt xem
0 Thích
0 0
Phần mềm quản lý kho cho thế kỷ 21.

Khám phá Odoo Inventory: https://www.odoo.com/page/warehouse

Chia sẻ trên mạng xã hội

Chia sẻ liên kết

Sử dụng đường dẫn cố định để chia sẻ trên mạng xã hội

Chia sẻ với bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi bài này video bằng email!

Warehouse management software for the 21st century.

Discover Odoo Inventory: https://www.odoo.com/page/warehouse

Xem

  • 20 Tổng lượt xem
  • 20 Lượt xem

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Yêu thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Số lượng chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+