Odoo MRP

Kênh chung / Bài đăng nổi bật

17 lượt xem
0 Thích
0 0
Khám phá cách bạn có thể tích hợp MRP, PLM, Kiểm tra chất lượng và Bảo trì trong một ứng dụng duy nhất để tối đa hóa hiệu quả của hoạt động sản xuất của bạn.

Đọc thêm về các tính năng tại: https://www.odoo.com/page/manufacturing-features

Khám phá Odoo MRP: https://www.odoo.com/page/manufacturing

Chia sẻ trên mạng xã hội

Chia sẻ liên kết

Sử dụng đường dẫn cố định để chia sẻ trên mạng xã hội

Chia sẻ với bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi bài này video bằng email!

Discover how you can integrate MRP, PLM, Quality and Maintenance in a single application to maximize the efficiency of your manufacturing operations.

Read more about the features at: https://www.odoo.com/page/manufacturing-features

Discover Odoo MRP: https://www.odoo.com/page/manufacturing

Xem

  • 17 Tổng lượt xem
  • 17 Lượt xem

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Yêu thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Số lượng chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+