Odoo Sales

Kênh chung / Bài đăng nổi bật

23 lượt xem
0 Thích
0 0
Tìm hiểu thêm tại https://www.odoo.com/page/sales

Chia sẻ trên mạng xã hội

Chia sẻ liên kết

Sử dụng đường dẫn cố định để chia sẻ trên mạng xã hội

Chia sẻ với bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi bài này video bằng email!

Learn more at https://www.odoo.com/page/sales

Xem

  • 23 Tổng lượt xem
  • 23 Lượt xem

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Yêu thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Số lượng chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+