Odoo Sign Demonstration

Kênh chung / Odoo Days

16 lượt xem
0 Thích
0 0
Dừng thực hiện in và quét thủ công. Chuyển sang chữ ký điện tử với Odoo Sign!

Khám phá thêm tại https://www.odoo.com/page/sign

Chia sẻ trên mạng xã hội

Chia sẻ liên kết

Sử dụng đường dẫn cố định để chia sẻ trên mạng xã hội

Chia sẻ với bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi bài này video bằng email!

Stop doing manual printing and scanning. Move to electronic signature with Odoo Sign!

Discover more at https://www.odoo.com/page/sign

Xem

  • 16 Tổng lượt xem
  • 16 Lượt xem

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Yêu thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Số lượng chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+